Szukając siebie - ośrodek rozwoju osobistego
Psychoterapia indywidualna Konsultacja terapeutyczna Interwencja kryzysowa

Barbara Stroka

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie socjologii oraz filologię we Wrocławskim Instytucie Filologii Polskiej. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty zdobywam w Katowickim Instytucie Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W terapii bliskie jest mi podejście systemowo – ericksonowskie, w którym akcentuje się kompetencje i umiejętności każdego człowieka w radzeniu sobie z wyzwaniami stawianymi przez życie. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam prowadząc terapię indywidualną z osobami przeżywającym trudności emocjonalne, zaburzenia lękowe oraz dolegliwości psychosomatyczne. Prowadziłam również grupę wsparcia dla rodzin i bliskich osób chorujących na schizofrenię.

W Ośrodku prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej. Pracuję z osobami doświadczającym nadmiernego stresu, trudności w relacjach z innymi, przeżywającymi kryzysy, pragnącymi odbudować poczucie równowagi i spokoju.  Szukając Siebie – swoich zasobów, możliwości i pragnień –  każde życiowe doświadczenie może posłużyć do wzrostu.

Z dużą przyjemnością organizuję i prowadzę warsztaty rozwojowe dla kobiet. Pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji. Bliska jest mi duchowość ignacjańska, jestem zafascynowana minimalizmem oraz ćwiczeniem uważności. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną oraz mamą Artura i Alicji.