Potencjałem naszego Ośrodka jest różnorodność osób, które go tworzą.

Szukając siebie - ośrodek rozwoju osobistego

Każda z nas jest inna. Mamy odmienną energię, zróżnicowane pomysły na życie, rozmaite pasje, ale zawodowo dopełniamy się, wspieramy, wzajemnie się od siebie uczymy. I co najważniejsze, pielęgnujemy te same wartości.

Szukając siebie - ośrodek rozwoju osobistego

Terapia Gestalt nie daje gotowych rozwiązań, żadnych rad, ale pomaga szukać zrozumienia dla przekonań, myśli i zachowań. Poszerza samoświadomość.
Zrozumienie problemu może być jego rozwiązaniem, początkiem drogi do zmian.

Szukając siebie - ośrodek rozwoju osobistego
Szukając siebie - ośrodek rozwoju osobistego