Terapia rodzin

Praca z rodziną to wyjątkowa sytuacja. Jest to proces wielowątkowy i złożony, dlatego preferujemy pracę w zespole terapeutycznym. Taki układ pozwala rozłożyć wysiłek na dwóch terapeutów, umożliwia czerpanie z dodatkowego źródła zasobów, ubogaca doświadczenie terapii o jeszcze jedno życzliwe spojrzenie na problem z zewnątrz.

Jeśli poszukujecie:

  • Zrozumienia przyczyn oraz rozwiązania problemów, konfliktów występujących
    w rodzinie,
    • Zrozumienia i dostosowania najlepszej formy wsparcia do trudności z jakimi boryka się wasze dziecko,
    • Pomocy w przezwyciężeniu kryzysu spowodowanego trudnym wydarzeniem tj. śmierć, rozwód, zmiana otoczenia, narodziny rodzeństwa,
    • Wsparcia w radzeniu sobie ze stresem oraz różnymi trudnościami emocjonalnymi spowodowanymi mobbingiem w szkole, trudnościami adaptacyjnymi w nowym środowisku.

Prowadzące

Szukając siebie - ośrodek rozwoju osobistego
200zł / 75 min