Superwizja

Celem superwizji jest:

  • nadzór oraz wsparcie procesów psychoterapeutycznych klienta udzielane psychoterapeucie
  • umożliwiene doskonalenia warsztatu zawodowego psychoterapeutów oraz towarzyszenie osobie superwizowanej w zdobywaniu umiejętności terapeutycznych
  • dbanie o dobro klientów korzystających z psychoterapii
  • zapewnienie klientom najwyższej jakości psychoterapii prowadzonej zgodnie z zasadami sztuki
  • procesy superwizyjne podlegają nadzorowi interwizji superwizyjnej

Prowadzące

Szukając siebie - ośrodek rozwoju osobistego
300zł / 60 min