Konsultacja terapeutyczna

Jest rozmową z psychoterapeutą polegającą na zidentyfikowaniu problemu oraz wspólnym określeniu dalszego działania poprzez omówienie problemu, poradnictwo psychologiczne, a także psychoedukację. Pozwala spojrzeć na problem z różnych perspektyw w celu zrozumienia siebie i innych. Adresowana jest do osób poszukujących szybkiej porady w odniesieniu do problemów życiowych, rodzinnych, partnerskich lub wychowawczych.

Prowadzące

Szukając siebie - ośrodek rozwoju osobistego
150-180zł / 50min