Interwencja kryzysowa

Jest formą pomocy psychoterapeutycznej skierowaną do osób przeżywających kryzys. Ludzie przeżywający kryzys są w stanie psychicznej lub emocjonalnej nierównowagi. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie stanu równowagi sprzed kryzysu. Emocjonalnymi objawami kryzysu może być: lęk, poczucie winy, krzywdy, który fizycznie może przejawiać się poprzez bóle głowy, nudności, biegunki, a poznawczo np. poprzez trudności z podjęciem decyzji. Kryzys zmusza każdego z nas do podejmowania decyzji, a pozytywnie rozwiązany kryzys prowadzi do korzystnych zmian.

Prowadzące

Szukając siebie - ośrodek rozwoju osobistego
200zł / 50min